Förvaltningsledning

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen leds av förvaltningsdirektören.

Lars Rehnberg
Gymnasie- och vuxenutbildningsdirektör

0766-07 15 07
lars.rehnberg@malmo.se

Pia Oredsson-Birgersson
Kommunikationschef

040-34 30 21 / 0705-76 15 12
pia.oredsson@malmo.se

Ann Andersson
Ekonomichef

040-34 30 18 / 0708-12 14 94
ann.andersson@malmo.se

Hanna Boulter
Tf. HR-chef

0737-23 08 58
Hanna.Boulter@malmo.se

Ann-Sofie Nordh
Chef myndighetsavdelningen

040-34 21 41
ann-sofie.nordh@malmo.se

Niklas Anderberg
Utbildningschef – gymnasieutbildning

niklas.anderberg@malmo.se

Jonas Svensson
Utbildningschef – vuxenutbildning

0733-05 87 46
jonas.svensson9@malmo.se

Katarina Falk
Tf. chef kvalitets- och utvecklingsavdelningen

0703-91 11 46
katarina.falk@malmo.se

Senast ändrad: 2019-02-22 07:48