Förvaltningsledning

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen leds av förvaltningsdirektören.

Lars Rehnberg

Gymnasie- och vuxenutbildningsdirektör
Tel: 0766-07 15 07
E-post: lars.rehnberg@malmo.se

Emma Sandberg

Ekonomichef
Tel: 0733-43 91 06
E-post: emma.sandberg@malmo.se

Hanna Boulter

HR-chef
Tel: 0737-23 08 58
E-post: Hanna.boulter@malmo.se

Jonas Svensson

Utbildningschef – vuxenutbildning
Tel: 0733-05 87 46
E-post: jonas.svensson9@malmo.se

Lisbeth Gyllander Torkildsen

Chef för kvalitets- och utvecklingsavdelningen
Tel: 0703-91 11 46
E-post: lisbeth.gyllandertorkildsen@malmo.se

Niklas Anderberg

Utbildningschef – gymnasieutbildning
Tel: 0723-88 82 50
E-post: niklas.anderberg@malmo.se

Annika Anjou

T.f. Avdelningschef kommunikation, medborgarkontakt och antagning
Tel: 0708-44 76 87
E-post: annika.anjou@malmo.se

Marina Nillund

Kanslichef
Tel: 0734-12 81 63
E-post: marina.nillund@malmo.se

Senast ändrad: 2020-05-12 15:44