Förvaltningsledning

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen leds av förvaltningsdirektören.

Lars Rehnberg

Gymnasie- och vuxenutbildningsdirektör
Tel: 0766-07 15 07
E-post: lars.rehnberg@malmo.se

Katarina Falk

T.f. Ekonomichef
Tel: 0703-91 11 46
E-post: Katarina.Falk@malmo.se

Hanna Boulter

HR-chef
Tel: 0737-23 08 58
E-post: Hanna.boulter@malmo.se

Jonas Svensson

Utbildningschef – vuxenutbildning
Tel: 0733-05 87 46
E-post: jonas.svensson9@malmo.se

Lisbeth Gyllander Torkildsen

Chef för kvalitets- och utvecklingsavdelningen
Tel: 0703-91 11 46
E-post: lisbeth.gyllandertorkildsen@malmo.se

Niklas Anderberg

Utbildningschef – gymnasieutbildning
Tel: 0723-88 82 50
E-post: niklas.anderberg@malmo.se

Pia Oredsson-Birgersson

Kommunikationschef
Tel: 040-34 30 21 / 0705-76 15 12
E-post: pia.oredsson@malmo.se

Senast ändrad: 2019-10-29 09:06