”Jag träffar och hjälper vuxna människor att lära sig språket och komma in i samhället.”
”Det kollegiala lärandet finns med hela tiden, både i arbetsrummen, personalrummen och på fortbildningarna.”
”Det som gör det så speciellt är att varje dag får man träffa elever som kommer från olika kulturer.”
"Man går varje dag hem med en känsla av att det har blivit lite bättre."
"Här är många möjligheter så man kan prova nya saker utan att byta arbetsgivare."
"Det här är det roligaste lärarjobb som man kan ha."