”Det som gör det så speciellt är att varje dag får man träffa elever som kommer från olika kulturer.”

Camilla och Malinsfi-lärare

”Det som gör det så speciellt är att varje dag får man träffa elever som kommer från olika kulturer.”

Camilla Levin, sfi-lärare

– Det som gör mitt jobb så speciellt är att jag får träffa så många olika typer av människor. Att vara sfi-lärare här innebär inte bara traditionell klassrumsundervisning. Inom ramen för verksamheten finns många olika lösningar för eleverna vilket gör att det kan vara ett väldigt varierande jobb. Jag jobbar till exempel på något som heter flexen och där studerar våra elever utifrån vilka arbetstider de har. Det finns många olika lösningar och det gör att lärarjobbet blir mer varierat. Senast jag blev riktigt berörd var i förra veckan när jag träffade en elev som hade utvecklats mycket i sitt språk. Det är så härligt att vara med på den resan. Vi har roligt varje dag.


Malin Nilsson, sfi-lärare

– Man blir berörd varje vecka på jobbet, som när jag nyligen fick meddela en av mina elever att hon hade blivit godkänd på kursen. Hon blev så sprudlande glad och började gråta av glädje. Det kändes jätteunderbart. Det som gör det så speciellt är att varje dag får man träffa elever som kommer från olika kulturer. Jag får vara en del i deras språkinlärning och hjälpa dem att utveckla sitt språk.

Camilla och Malin

sfi-lärare