”Jag träffar och hjälper vuxna människor att lära sig språket och komma in i samhället”.

Isabella och SalwanSpecialpedagog och modersmålslärare

”Jag träffar och hjälper vuxna människor att lära sig språket och komma in i samhället.”

Isabella Naderehvandi, specialpedagog 

– Jag är specialpedagog och arbetar för att skapa tillgängliga lärmiljöer för eleverna och för att stötta elever som har särskilda behov. Jag kan verkligen inte tänka mig ett mer utvecklande och meningsfullt arbete. Jag träffar och hjälper vuxna människor att lära sig språket och komma in i samhället. Det känns som om jag och eleverna utvecklas tillsammans. Jag kan lära dem språket och de har en massa kunskaper och erfarenheter inom andra områden som de kan lära mig. Vissa elever har varken kunnat läsa eller skriva på sitt modersmål. Helt plötsligt ser man en enorm utveckling.


Salwan Al-Imami, modersmålslärare

– Jag jobbar som modersmålslärare i arabiska. Mitt huvudfokus är att undervisa kontrastivt, vilket i mitt fall innebär att jämföra skillnader mellan det svenska språket och arabiska. Nyligen kände jag mig berörd när en elev förstod kopplingen mellan svensk och arabisk grammatik. Det leendet som han hade då var helt otroligt att se. Jag såg på hans ögon att nu förstod han.

Isabella och Salwan

specialpedagog och modersmålslärare