"Här är många möjligheter så man kan prova nya saker utan att byta arbetsgivare."

Josephine och Janetrektorer sfi

"Man samarbetar hela tiden, både när man förbereder och när man jobbar i sina grupper. Man är aldrig ensam."

Josephine Herslow, rektor sfi

– Det bästa med att jobba som lärare på sfi tror jag är att man hela tiden utvecklas, professionellt men också som människa. Man samarbetar hela tiden, både när man förbereder och när man jobbar i sina grupper. Man är aldrig ensam. Vi är jättestolta över den verksamheten vi har. Och vi känner oss trygga med att den ska växa och säkert bli ännu bättre när vi får in ett helt gäng med nytänkande.


Janet Nordqvist, rektor sfi

– Det bästa med att jobba inom sfi är att det aldrig är långtråkigt. Det händer grejor varje dag, både planerade och oplanerade. Här är många möjligheter så man kan prova nya saker utan att byta arbetsgivare. Nu har vi fått förtroendet att utöka vår verksamhet och då behöver vi vara många fler som hjälps åt med uppdraget. Så vi söker mycket folk nu till Malmös sfi-team.

Josephine och Janet

rektorer sfi