"Det här är det roligaste lärarjobb som man kan ha."

Sonja, Joakim, Cecilia, Carl-Erik & Alonasfi-lärare

”Det här är det roligaste lärarjobb som man kan ha.”

Lärare berättar om hur det är att jobba med sfi.

Lärarna på Komvux Malmö Södervärn är överens om att på sfi får man verkligen tid till att undervisa. Det är stimulerande och roligt och man får som sfi-lärare möjlighet att testa på att jobba med flera olika saker. Man behöver inte byta jobb för att komma vidare i sin utveckling som lärare. Det här är det roligaste lärarjobb som man kan ha, att få se elever utvecklas och få möjligheten till ett bra liv.

Medverkande: Sonja Gelvan, Joakim Dahlin, Cecilia Sjöholm, Carl-Erik Carlsson och Alona Fradkina.


Sonja, Joakim, Cecilia, Carl-Erik & Alona

sfi-lärare