Ansvarar för den kommunala gymnasieutbildningen, gymnasiesärskola/lärvux, särskild utbildning för vuxna och vuxenutbildning.