Förvaltningsledning

Förvaltningsledningen för hälsa, vård och omsorg.

Klicka på bilden för att förstora. Fr.v. Per Lindholm, Åsa Jensen, Annika Rausin, Helen Martinsson, Git Moltzer, Gisela Green, Karin Bergstrand, Åsa Ollerstam Lundh, Pia Hesselroth Tegel och Anne Wolf.

Förvaltningsdirektör: Gisela Green
Telefon: 040-346363, 0705-381424
E-post: gisela.green@malmo.se

Avdelningschef för ekonomiavdelningen: Annika Rausin
Telefon: 040-346299, 0708-641020
E-post: annika.rausin@malmo.se

Förvaltningssekreterare: Git Moltzer
Telefon: 040-344094
E-post: git.moltzer@malmo.se

Avdelningschef för HR-avdelningen: Karin Bergstrand
Telefon: 040-341000, 0768-544582
E-post: karin.bergstrand@malmo.se

Avdelningschef för kommunikationsavdelningen: Per Lindholm
Telefon: 040-344952, 0733-282527
E-post: per.lindholm@malmo.se

Avdelningschef för särskilt boende: Helen Martinsson
Telefon: 040-341000, 0706-702007
E-post: helen.martinsson@malmo.se

Avdelningschef för myndighet: Åsa Jensen
Telefon: 040-343751, 0766-103870
E-post: asa.jensen@malmo.se

Avdelningschef för hälsa och förebyggande: Pia Hesselroth Tegel
Telefon: 040-346149, 0708-410533
E-post pia.hesselroth-tegel@malmo.se

Avdelningschef för ordinärt boende: Åsa Ollerstam Lundh
Telefon: 040-346357, 0734-249152
E-post: asa.ollerstam@malmo.se

Avdelningschef för strategisk utvecklingsavdelning: Anne Wolf
Telefon: 040-345074, 0702-697081
E-post: anne.wolf@malmo.se

Senast ändrad: 2018-10-23 11:14