Kulturhus och mötesplatser

Avdelningen Kulturhus och mötesplatser har hand om Sommarscen Malmö inklusive Nordisk Panorama filmfestival, barnkultur inklusive Kultursommar samt aktivitetshusen. Avdelningen har även personal som samordnar utveckling och evenemang.

Barnkulturenheten

Barnkulturenheten låter Malmös barn och unga ta del av kultur och konstnärliga aktiviteter under skoltid, och är en del av kulturförvaltningen i Malmö stad. Inom enheten finns en pedagoggrupp med kompetens inom drama, film och rytmik. Barnkulturenheten ansvarar även för kulturbussarna samt Kultursommar, praktikverksamhet för unga Malmöbor.

Sommarscen Malmö

Varje sommar presenterar Sommarscen Malmö föreställningar i stort och litet format. Programmet bjuder på allt från utmanande till lättillgängliga upplevelser, på både väntade och oväntade platser. Gemensamt för alla arrangemang är att de äger rum utomhus, att de är med fri entré och att de ska bjuda på en mångfald av scenkonst för barn, unga och vuxna under två sommarmånader. I enheten ingår också den årliga festivalen för kort- och dokumentärfilm, Nordisk Panorama.

Aktivitetshus

Enheten samlar ett antal aktivitetshus runt om i Malmö: Allaktivitetshusen på Lindängen, Hermodsdal och Apelgårdsskolan, Arena 305, Kirsebergs fritids- och kulturhus samt Mötesplats ReTuren. Mötesplatserna kännetecknas av en hög delaktighetsnivå samt brukarinflytande då Malmöbor är med och utformar verksamhet som svarar på deras önskemål och behov.

Stab Kulturhus och mötesplatser

Hanna Sjöberg Avdelningschef 0708-92 61 87
Fiona Winders Utvecklingssamordnare 0766-33 89 41
Ulrika Hybrant Evenemangssekreterare 0723-86 92 60
Sara Özen Projektledare Platina 0733-61 35 68

Maria Hörman Sällberg  Kultursekreterare, 0708-43 65 34

Sommarscen Malmö

Anna Novovic Enhetschef 073-573 54 92

Ulrika Selring Producent 070-434 53 24

Marie Norrthon Producent 0704-34 70 66

Gina Kling Produktionsassistent 0704-34 48 62

Kenth Mattsson Teknisk samordnare 040-34 48 59, 0704-34 48 59

Kalle Larsson Teknisk producent 0731- 465 316

Nordisk Panorama

Cecilie Stranger-Thorsen Projektledare 0708-689966

Barnkulturenheten

Harald Winter Enhetschef, 0733-03 47 57

Anna Rasegård Dramapedagog, 0709-85 10 61
Anna Jeppsson Kultursekreterare 0709-17 38 12

Annika Josefsson Kulturpedagog, 0709- 85 10 30

Linda Persson Dramapedagog/samordnare filmpedagogik, 0709-85 09 83

Minna Ågren Kultursekreterare, 0766-36 63 08

Sofia Ek Landén Specialpedagog, 0768-75 49 49

Susanne Månsson Kandell Skolbiosamordnare, 0709-17 38 28

Tim Kronström Projektkoordinator 0708-48 96 75

Tobias Ohlsson Filmpedagog, 0708-41 92 04

Aktivitetshus

Christian Hagård Enhetschef 0723-65 24 74

Arena 305

Birthe Ingves Sektionschef 0706-26 83 38

Alice Petersen Fritidsassistent 0734-20 48 83
Anna Jadéus Fritidsassistent

Björn Stegerling Fritidsassistent

Camilla Eriksson Fritidsassistent

David Miles Fritidsassistent 0723-80 95 28

Fredrik Kristiansen Fritidsassistent

Katjana Kura Goudet Fritidsassistent

Kristian Ahlberg Fritidsassistent

Max Schumacher Fritidsassistent

Allaktivitetshus Lindängen och Hermodsdal

Elna Ynghed Sektionschef 0701-41 17 44

Asja Suskic Utvecklingssamordnare 0733-40 99 38 

 

Hermodsdal:

Dennis Pettersson Utvecklingssamordnare 0721-51 64 28

Linus Nilsson Aktivitetsledare            

Maryam Faghiyazdin Aktivitetsledare 0708-25 28 69

Mimmi Petreas Aktivitetsledare

Pedram Abedini Aktivitetsledare 0723-56 53 97

Hala Alkabi Aktivitetsledare

 

Lindängen:

Julia Brandelius Utvecklingssamordnare 0723-85 07 21

Sara Zederfeldt Aktivitetsledare 0729-73 40 55

Vladimir Babovic Aktivitetsledare

Anita Karroum Aktivitetsledare
Dala Abdal Aktivitetsledare

Mötesplats ReTuren

Mashaal Ramal Al-Salmy Aktivitetsledare

Sadiye Altundal Utvecklingssamordnare 0766-34 60 57

Senast ändrad: 2019-07-05 09:31