Avdelningen för livsmedelskontroll

Avdelningen för livsmedelskontroll kontrollerar att livsmedelshanteringen i Malmö sker enligt gällande lagstiftning. Avdelningen registrerar och godkänner livsmedelsverksamheter och har ansvaret för regelbunden tillsyn av livsmedelshanteringen i Malmö.

Servicetelefon för livsmedelsfrågor tel 040-34 20 42.

Senast ändrad: 2019-06-18 14:26