Hälsa och omgivning

Enheten som arbetar inom avdelningen för miljö- och hälsoskydd som har hand om hälsa och omgivning, arbetar bland annat förebyggande, till exempel genom att titta på hur nya verksamheter som förskolor, skolor och hygieniska behandlingslokaler uppfyller de krav som finns inom miljöbalken. Enheten arbetar också med  att ge tillstånd till husägare som installerar värmepumpar av olika slag, anlägger enskilda avlopp eller sätter in mulltoalett.

Hälsa och omgivning lämnar anvisningar till verksamhetsutövare inom olika branscher som till exempel kan gälla försiktighetsmått som de ska tänka på för att inte orsaka olägenheter för människor och omgivande miljö.

Andra uppgifter som ligger inom gruppen Hälsa och omgivning är till exempel att när fartyg kommer till Malmö hamn, utfärdar förvaltningen så kallat "råttcertifikat". Vidare om man vill ha ormar eller höns inom tätbebyggt område, handlägger enheten dessa anmälningar. Andra arbetsuppgifter för gruppen är till exempel att ta emot anmälningar om legionellafall och övervakning av barns fysiska miljö i förskolor och skolor.

Kontakt

Miljöförvaltningen
Bergsgatan 17
tel 040-34 35 15
e-post: miljo@malmo.se

 

Senast ändrad: 2019-03-27 16:49