Kemi och industri

Enheten Kemi och industri hanterar tillsyn av en rad olika verksamheter som till exempel arbetar med olika former av miljöfarlig verksamhet: gasformiga bränslen, bekämpningsmedel, kemikalier i varor, lösningsmedel, PCB, gummi och plast, vindkraft, jordbruk, bensinstationer, verkstäder, växthus, lagring av bränsle, tvätterier och billackerare med flera.

Senast ändrad: 2018-08-15 08:52