Mark och vatten

Arbetsgruppen Mark och vatten inom avdelningen för miljö- och hälsoskydd arbetar bland annat med: förorenade områden, avfallsanläggningar,  avfallsförbränning, kommunala avloppsreningsverk och dagvatten.

Andra områden som gruppen hanterar är nedskräpning på allmän platsmark, villacisterner och bilskrotar med flera. Ämnen som gruppen Mark och vatten också hanterar tillsyn av är bland annat radon.

Senast ändrad: 2018-08-15 08:52