Enheten för kansli- och juridik

Kansli- och juridikenheten arbetar med verksamhetsutvecklingsfrågor och ansvarar för förvaltningens dokument- och ärendehantering, juridikfrågor samt administrerar miljönämndens sammanträden.

Senast ändrad: 2018-07-03 12:47