Miljöförvaltningen styrs politiskt av miljönämnden. Det operativa ansvaret för verksamheten har förvaltningsdirektör Rebecka Persson. Förvaltningen har cirka 180 anställda på tre avdelningar med flera enheter samt stödfunktioner.