Om serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen ansvarar för de serviceverksamheter, som drivs i kommunal regi. Förvaltningen är uppdelad i fyra verksamhetsavdelningar och fyra stabsavdelningar.
Förvaltningen har cirka 1 500 anställda som är fördelade på ett
100-tal yrkeskategorier.

Serviceförvaltningens uppdrag

  • Serviceförvaltningen utför service och tjänster till Malmö stads förvaltningar och kommunala bolag samt ansvarar för förvaltning och byggnation av kommunala fastigheter.
  • Serviceförvaltningen underlättar för stadens förvaltningar genom att samordna och effektivisera service och tjänster som Malmöborna behöver.
Serviceförvaltningens organisation

Senast ändrad: 2020-01-13 11:22