Stadsfastigheter

Konserthuset, MalmöLive

MalmöLive med konserthuset som fick stadsbyggnadspriset 2016.

Stadsfastigheter förvaltar Malmö stads fastigheter för skola, barnomsorg, äldreomsorg, kultur och fritid. Stadsfastigheter ska, som en offensiv och framsynt medpart, stödja kunderna att uppnå sina mål genom att erbjuda verksamhetsanpassade och kostnadseffektiva lokaler.

Med vår insikt i kundernas verksamheter ska vi tillsammans skapa inom- och utomhusmiljöer som ger stimulans och trivsel utifrån högt ställda miljökrav och god arkitektur.

Vi förvaltar sammanlagt 1,6 miljoner kvadratmeter byggnad samt 4,3 miljoner kvadratmeter markyta bestående av bland annat skolgårdar och fritidsanläggningar.

Stadsfastigheter omsätter 1,3 miljarder kronor per år. I det dagliga arbetet prioriteras energi- och miljöfrågor.

Några av stadsfastigheters viktigaste mål är att minska användningen av energi och ersätta med förnybar energi samt använda energin effektivare.

Stadsfastigheters miljöpolicy

Vi ska arbeta för en god inom- och utomhusmiljö och ge kommande generationer ett hållbart miljöarv genom att välja material och lösningar som bidrar till effektiv resurshushållning samt konsekvent kretsloppstänkande.

Senast ändrad: 2016-09-29 15:42