Debiteringen

Debiteringen är en verksamhet som tillhör kommuntjänster som är en avdelning inom serviceförvaltningen.

Verksamheten hanterar fakturering gällande tjänster utförda inom Vård och Omsorg (äldreomsorg, med flera), barnomsorg, färdtjänst, LSS boende och Individ och Familj. Detta görs på uppdrag av Malmö stads förvaltningar.

Gällande administrationen av avgifterna för barnomsorg, tillämpar Malmö stad ”Maxtaxa”. Debiteringen har till uppgift att inhämta inkomstuppgifter från vårdnadshavare med barn placerade i förskola/fritidshem, för att sedan fastställa barnomsorgsavgiften utifrån dess inkomster.

Vid fakturafrågor kontaktar du debiteringen måndag-torsdag 9-12
på telefon 040-34 51 35.

Du kan även besöka oss på Augustenborgsgatan 26A mån – tor 13-15.
Det går även bra att skicka e-post på debiteringen@malmo.se

Inkomstanmälan

Ska du göra en inkomstanmälan använder du dig av e-tjänsten malmo.se/anmälinkomst. Har du inte bank-id eller är god man kontaktar du debiteringen på debiteringen@malmo.se.

Betala via autogiro

Det går bra att betala din faktura från debiteringen via autogiro. För att anmäla att du vill betala din faktura via autogiro ska du:

  1. Logga in på din internetbank med Bank-ID eller annan e-legitimation.
  2. Välj sedan Autogiro och sök efter betalningsmottagare Malmö stad.
  3. Välj Malmö stad, Debiteringen. Vårt bankgiro-nummer för autogiro är 5188–8329.*
  4. Fyll i betalarnummer. Det är personnumret eller kundnumret till den person som står på fakturan.

*Observera att vårt bankgironummer för autogiro skiljer sig från det som står på din faktura.

Betala via e-faktura

Vill du välja att istället få e-faktura från debiteringen ska du:

  1. Logga in på din internetbank med BankID eller annan e-legitimation.
  2. Gå in under e-faktura.
  3. Sök efter Malmö stad och välj Malmö stad, Debiteringen.

Därefter kommer fakturan till din internetbank och du betalar den där.

Senast ändrad: 2019-07-26 09:23