Projekteringsanvisningar

Våra projekteringsanvisningar förklarar vilka tekniska krav vi ställer på alla arbeten som utförs i våra fastigheter, utöver myndighetskrav.

Läs igenom läsanvisning och inledning före ni börjar att ta del av de olika
delarna av projekteringsanvisningarna.
Läsanvisningar för projekteringsanvisningar (pdf, 263 kB)

Läs förordet till projekteringsanvisningarna för att ta del av syftet och
våra tankar med projekteringsanvisningarna.
Förord till projekteringsanvisningar (pdf, 367.7 kB)

Förteckning över projekteringsanvisningar (pdf, 312.7 kB)

Ladda alltid ned senaste versionen på malmo.se.

Ladda ned

Senast ändrad: 2019-05-24 10:52