Hamnmästaren - ledig lokal!

Nu är Hamnmästaren ledig för uthyrning. Malmö stad ser gärna en  en publik och välkomnande verksamhet för Malmöbor, resenärer och turister och för unga som gamla. Byggnadens karaktär ger dig fina möjlligheter att skapa en trivsam mötesplats!

Var ligger Hamnästaren?

Hamnmästarbostaden ligger mitt emellan Malmö Live och Centralen, ett perfekt läge för någon form av publik verksamhet.

Önskemål

Vi vill att man tar tillvara på byggnadens särart, läge och trädgård. Att du som hyresgäst utformar en ny mötesplats för Malmöbor, resenärer och turister och för unga som gamla.

Kort om Hamnmästaren

Bottenvåningen består av ca 105m² och våning två av ca 75m². Huset byggdes 1835 och fungerade först som som bostad åt hamnmästaren som skötte tillsynen av hamnen.

Senast ändrad: 2018-09-10 13:11