Kontaktpersoner

För mer information om Rådhuset och bokning av fastighetens lokaler kontakta:

Siv Gyllix

Representationskommitén
040-3410 25
0766-344910
siv.gyllix@malmo.se

Tjänstgörande vaktmästare

Serviceförvaltningen
0705-446658.
radhuset.vm@malmo.se

Senast ändrad: 2014-12-02 09:11