Enheten för Bostadsanpassning och tillgänglighet

Bostadsanpassning ansvarar för handläggning av ärenden rörande bostadsanpassning. Till enheten för bostadsanpassning hör också Malmö stads tillgänglighetsrådgivare.

Senast ändrad: 2013-01-21 14:34