Mätningsenhet

Mätningsenhet ansvarar för stadens mätningsväsende inklusive referensnät. De viktigaste uppgifterna är uppdatering av kartdatabaser, service enligt PBL med bland annat utstakning av byggnader samt övriga mätningsuppdrag framförallt till stadens förvaltningar.

Senast ändrad: 2017-06-16 15:59