Sammanträdesdagar 2019

Månad

Dag

Januari

24

Februari

14

Mars

14

April

11

Maj

16

Juni

27

Juli

--

Augusti

22

September

19

Oktober

17

November

14

December

12

 

Arbetssutskottets sammanträdesdagar 2019

Månad

Dag

Januari

22

Februari

12

Mars

12

April

9

Maj

14

Juni

25

Juli

--

Augusti

20

September

17

Oktober

15

November

12

December

10

 

Senast ändrad: 2019-02-21 13:56