Näringslivsavdelningen

Här får du veta mera om stadskontorets näringslivsavdelning.

Näringslivsavdelningens uppdrag är strategiskt, sammanhållande och samverkande. Avdelningen svarar för beredning, samverkan, policy-, strategi- och utvecklingsfrågor rörande näringslivsutveckling, arbetsmarknadsinsatser, turism- och besöksnäring samt marknadsföring.

Avdelningen ansvarar för, driver och utvecklar två viktiga marknadsföringskanaler: malmotown.com och malmobusiness.com.

Senast ändrad: 2016-09-02 09:58