Omvärld och näringsliv

Här får du veta mera om stadskontorets avdelning Omvärld och näringsliv.

Stadskontorets avdelning Omvärld och näringsliv har bland annat i uppdrag att:

 • leda arbetet med att främja hållbar tillväxt genom att tillvarata stadens intressen i internationella, nationella, regionala och samarbetsplattformar
 • leda stadens övergripande omvärldsfrågor
 • leda och samordna stadens övergripande internationella arbete
 • leda, samordna och stödja stadens arbete med EU-frågor
 • leda stadens näringslivs- och destinationsfrågor och vara näringslivets röst till stadens verksamheter
 • leda särskilda stadsutvecklingsprojekt för kommunstyrelsen
 • samordna stadens arbete med migrations- och flyktingfrågor
 • samordna stadens stöd till civilsamhället och idéburen sektor
 • leda strategiska arbetsmarknadsfrågor för staden som helhet
 • leda övergripande säkerhets- och beredskapsfrågor
 • leda och samordna det övergripande arbetet med strategier inom bostadsförsörjning och det fysiska samhällsbyggandet

Senast ändrad: 2019-08-05 09:00