ÅRSREDOGÖRELSE


I årsredogörelsen sammanfattas stadsrevisionens verksamhet och arbete under verksamhetsåret. Årsredogörelsen innehåller:

  • Revisionsberättelse
  • Skrivelsen Iakttagelser och synpunkter
  • Revisorernas granskning
  • Revisionskontorets sammanfattning
       - Årsrapporter
       - Fördjupade granskningsprojekt
  • Granskning i de kommunala bolagen

Öppna/ladda ner

Årsredogörelse 2019 (pdf, 4.3 MB)   Bilaga 1 (pdf, 33.1 MB)   Bilaga 2 (pdf, 18.4 MB) 
Årsredogörelse 2018   Bilaga 1 (pdf, 34.3 MB)   Bilaga 2  (pdf, 16.8 MB)
Årsredogörelse 2017 (pdf, 31.5 MB)
Årsredogörelse 2016 (pdf, 25.5 MB) 
Årsredogörelse 2015 (pdf, 15.2 MB) 
Årsredogörelse 2014 (pdf, 9.2 MB) 
Årsredogörelse 2013 (pdf, 18.5 MB) 
Årsredogörelse 2012 (pdf, 4 MB)

Senast ändrad: 2020-04-21 12:44