ÅRSREDOGÖRELSE

 

I årsredogörelsen sammanfattas stadsrevisionens verksamhet och arbete under verksamhetsåret.

Årsredogörelsen innehåller:

- Revisionsberättelse
- Synpunkter och iakttagelser
- Revisorernas granskning
- Revisionskontorets sammanfattning
   Årsrapporter
   Fördjupade granskningsprojekt
- Granskning i de kommunala bolagen

Öppna/ladda ner

Årsredogörelse 2018
Bilaga 1 (pdf, 34.3 MB)
Bilaga 2 (pdf, 16.8 MB)

Årsredogörelse 2017 (pdf, 31.5 MB)
Årsredogörelse 2016 (pdf, 25.5 MB) 
Årsredogörelse 2015 (pdf, 15.2 MB) 
Årsredogörelse 2014 (pdf, 9.2 MB) 
Årsredogörelse 2013 (pdf, 18.5 MB) 
Årsredogörelse 2012 (pdf, 4 MB)

Senast ändrad: 2019-04-16 08:34