Revisorskollegiets sammanträdesdagar

16 januari 2019
20 februari 2019
19 mars 2019  (bokslutsinformation 2018)
20 mars 2019
10 april 2019 (slutrevision 2018)
24 april 2019
20 maj 2019
17 juni 2019
21 augusti 2019
24 september 2019
21 oktober 2019
27 november 2019
18 december 2019

 

Senast ändrad: 2019-01-22 15:33