Revisorskollegiets sammanträdesdagar

29 januari 2020
19 februari 2020
25 mars 2020  (bokslutsinformation 2019)
16 april 2020 (slutrevision 2019)
27 maj 2020
16 juni 2020
26 augusti 2020
23 september 2020
21 oktober 2020
24 november 2020
16 december 2020


Senast ändrad: 2019-12-20 14:07