För dig som är yrkesverksam

Här samlar vi information för dig som arbetar inom ett yrke där du kan komma i kontakt med personer som på ett eller annat sätt är utsatta för hedersförtryck.

Resursteam Heder kan vara med vid samtal med ungdomar upp till 25 år som ett rådgivande stöd för dig. Resursteam heder kan också vara behjälpliga med rådgivning, metodstöd och säkerhet- och riskbedömningar. Vi träffas på din arbetsplats eller annan lämplig plats. Kontakta oss för mer information: 0723–71 22 49

Senast ändrad: 2018-11-09 09:22