Lever du under hedersförtryck?

Plattform Malmö kan ge stöd till dig, tjej eller kille, som är upp till 21 år och som lever med hedersrelaterade begränsningar och press. Samtal finns också för dig som är anhörig, vän eller partner. Stödet finns utöver det arbete som redan görs av Kriscentrum Malmös verksamheter och socialtjänsten.

Kontakten har sin utgångspunkt i att du är expert på ditt liv, men kan behöva hjälp att reflektera över din situation. Kontakten är kostnadsfri och det förs inga journaler eller registreringar. Inom två veckor efter att du har sökt kontakt ska samtalet ha kommit igång.

Senast ändrad: 2018-05-03 11:04