Råd, stöd och hjälp

Här hittar du information om hur du kan få hjälp om du lever under hedersförtryck.

Får du vara kär i eller kompis med vem du vill? Har det börjat pratas om att du måste gifta dig? Måste du hämnas för din familjs skull? Måste du vakta någon i din familj eller släkt? Är du orolig för att du ska dra skam över din familj? Eller har det hänt något annat som du behöver prata om?

Resursteam heder kan hjälpa dig

Resursteam heder arbetar för dig som lever med kontroll press och hot. Vi kan träffa dig där du känner dig trygg, det kan vara på din skola, förening, socialtjänst eller någon annanstans där du är. Du kanske behöver någon att fundera tillsammans med, berätta om hur du har det, hitta idéer om hur du skulle vilja ha det eller få reda på mer information om vad det finns för stöd eller hjälp att få? Ring oss på 0723-71 22 49, vi svarar även kvällar och helger. Du kan också mejla oss på resursteam.heder@malmo.se

Socialtjänsten kan hjälpa dig

Socialtjänsten arbetar för att alla barn och unga ska ha det bra. Det innebär bland annat att stödja barn och unga som är utsatta för tvång, hot och hedersrelaterat våld och förtryck. Du kan alltid vända dig till socialtjänsten om du behöver stöd eller skydd från din familj eller någon som utsätter dig för hedersförtryck.

Är din situation akut?

Då ska du alltid ringa 112.

Senast ändrad: 2019-01-04 13:38