Boka tid för att bekräfta föräldraskap

När ni har fyllt i formuläret får ni ett mejl inom kort med en bokad tid för besök på familjerätten. Glöm inte att svara på mejlet! 

Observera att formulären är inte en bekräftelse av föräldraskap.


Om barnet är fött fyller ni i fullständigt personnummer. Om barnet inte är fött ännu fyller ni i beräknat födelsedatum.

Om barnet inte är fött ännu hoppar ni över den här frågan.
Är ni sambo eller gifta?  * (obligatorisk)
Är ni sambo eller gifta?


Om ja, sedan hur länge?
Om ja, sedan hur länge?


Behöver ni tolk (gäller även engelska)?  * (obligatorisk)
Behöver ni tolk (gäller även engelska)?


Observera att partner inte får tolka.
Har ni gjort en assisterad befruktning? * (obligatorisk)
Har ni gjort en assisterad befruktning?


Om ja, var har ni gjort assisterad befruktning?
Om ja, var har ni gjort assisterad befruktning?


Var det via en dold eller öppen donator?
Var det via en dold eller öppen donator?


Kontaktuppgifter till modern

Kontaktuppgifter till den andra föräldern

Senast ändrad: 2019-10-17 09:32