Uppdaterad 2 juni 2020

2 juni 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Service för dig med synskada

Om du har en synskada kan du ta del av syninstruktörernas service. Du bestämmer själv om du vill ha hjälp och vilken hjälp du vill ha. Inget biståndsbeslut krävs. Du behöver bara ringa ett samtal.

Syninstruktörerna

  • hjälper dig till att hitta lämpliga hjälpmedel till hemmet
  • kan ge dig stöd vid besök på ögonmottagningen, synenheten, och bibliotekets talboksavdelning
  • informerar om samhällsservice, kurser, föreningar och aktiviteter
  • tränar din orientering inomhus och i närmiljön
  • motiverar till rehabilitering.

Vi gör hembesök och all vår service är kostnadsfri. Våra tjänster är öppna för alla Malmöbor.

Kontakta oss om du vill ta del av syninstruktörernas service.

Telefontider: måndag till fredag klockan 08.00–10.00.

 

Tom Nilsson

Telefon: 040-34 59 67

E-post: Tom.E.Nilsson@malmo.se

 

Kristina Johansson

Telefon: 040-34 56 82

E-post: Kristina.i.Johansson@malmo.se

Syn-, hörsel- och dövverksamheten

Syn-, hörsel- och dövverksamheten tillhör Region Skåne. De svarar för pedagogiska, sociala, psykologiska och tekniska insatser till personer i alla åldrar med synnedsättning, hörselnedsättning, dövhet och dövblindhet samt tinnitus.