Publicerad 23 september 2020

23 september 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Stöd och insatser till dig som har funktionsnedsättning

Har du en funktionsnedsättning kan du ansöka om stöd. Funktionsstödsförvaltningen har flera olika stöd i form av insatser. Insatserna kan vara till exempel ledsagarservice, daglig verksamhet och kontaktperson.

Söka hjälp

När du vill söka hjälp

ska du prata med en biståndshandläggare inom LSS.

Biståndshandläggaren är en person

som tar hand om din ansökan.

Du ska ringa om du vill tala med en

biståndshandläggare inom LSS.

Telefonlista till biståndshandläggare

Om du önskar läsa en broschyr om hur du ansöker och vilka LSS-insatser som Malmö stad har så kan du mejla till fsf@malmo.se. Då får du en broschyr i PDF som du kan skriva ut. Du kan också ta del av information om alla LSS-insatser för dig med funktionsnedsättning nedan på denna sida.

Ansök om insatser

Ansökan om insatser kan göras av dig eller vårdnadshavare, god man, förvaltare eller fullmaktshavare. Om du har två vårdnadshavare behöver båda skriva sina namnunderskrifter på ansökan.

Du kan kontakta biståndshandläggarna via telefon eller genom att skicka in en blankett via självservice nedan.

Vem har rätt till insatser?

För att du ska omfattas av LSS och ha rätt till LSS-insatser behöver du enligt lagen tillhöra en av tre så kallade personkretsar.

Du tillhör en personkrets om du

  1. har en intellektuell funktionsnedsättning och/eller autismspektrumtillstånd eller
  2. har fått en större och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av yttre våld eller sjukdom eller
  3. har andra svåra och varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på ålderdom och som gör att du behöver stöd och service för att klara din vardag.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Insatser enligt LSS

Inom LSS kan du ansöka om följande insatser:

För dig som redan har insats inom LSS

Om du redan har insats inom LSS kan du även ansöka om följande:

Insatser som du kan ansöka om enligt socialtjänstlagen

För insatserna nedan beskriver du ditt behov i ansökan och behöver inte ingå i en personkrets.

Efter du skickat in ansökan

När funktionsstödsförvaltningen har tagit emot din ansökan kommer en biståndshandläggare att kontakta dig.

Biståndshandläggaren kontaktar dig via telefon eller brev och berättar om vad som blir nästa steg. Kanske bestämmer ni tid för ett möte.

Insatserna är prövade efter dina behov

Biståndshandläggare utreder vilka möjligheter du har att få hjälp utifrån dina personliga behov. Du får rätt till insatserna när dina behov inte kan tillgodoses på annat sätt.

Avgifter i samband med insatser

Utgångspunkten i LSS är att insatserna ska vara avgiftsfria. Du kan dock få betala för fritidsverksamhet och för måltider inom korttidsvistelse, korttidstillsyn, boende och daglig verksamhet.

Överklaga biståndshandläggarens beslut

Om du får avslag på din ansökan om insatser får du ett skriftligt beslut från biståndshandläggaren. I brevet står det varför du har fått avslag och hur du ska göra om du vill överklaga beslutet.

Mer om att överklaga beslut om bistånd