Publicerad 14 oktober 2020

14 oktober 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Avgifter för vård och omsorg

Malmö stad tar ut avgifter för hemsjukvård, hemtjänst, dagverksamhet, avlösarservice, växelvård, korttidsboende och särskilt boende (vård- eller gruppboende). Reglerna kring avgifterna styrs av socialtjänstlagen.

Kontakta avgiftsadministratörer

Om du undrar över något om den faktura som du har fått för dina vård- och omsorgsavgifter kan du kontakta avgiftsadministratören för det område du bor i.

Avgiftsadministratörerna har telefontid klockan 08.30-09.30 helgfri vardag.

Avgifter för insatser när du bor kvar i det egna hemmet

Om du bor kvar i det egna hemmet betalar du en avgift för dessa insatser:

 • serviceinsatser (praktisk hjälp med hemmets skötsel). Din avgift baseras på den tid du beviljats.
 • personlig omvårdnad. Avgiften för personlig omvårdnad är en fast taxa oavsett hur stort omvårdnadsbehovet är.
 • hemsjukvård (hjälp med mediciner, sjukvård, utprovning av hjälpmedel eller rehabilitering). Du betalar aldrig för mer än tre besök per månad oavsett hur många besöken är.
 • trygghetslarm (en fast avgift).
 • avlösarservice (om den överstiger 12 timmar per månad).
 • dagverksamhet. För dagverksamhet debiteras du en fast månadsavgift. Äter du på dagverksamheten så tillkommer en avgift för mat. 
 • korttidsboende och växelvård (kostnad för måltider tillkommer).

Avgifter när du bor på vård- eller gruppboende

Om du bor på vård- eller gruppboende betalar du

 • avgift för särskilt boende, vilket inkluderar all omvårdnad
 • boendeabonnemang, vilket inkluderar måltider och vissa förbrukningsartiklar
 • hyra plus eventuell elavgift för din lägenhet. Hyran varierar utifrån vilket boende du bor på.

Avgift för sambo eller make/maka

Om du har en sambo eller make/maka som flyttat med till ditt vård- eller gruppboende betalar hen för eget boendeabonnemang enligt aktuell avgift.

Mer om att bo tillsammans på vårdboende

Avgiftsreducering för dubbel bostadskostnad

När du flyttar in på ett vård- eller gruppboende kan du råka ut för en dubbel boendekostnad den första tiden. Du kan då ansöka om en avgiftsreducering för dubbel bostadskostnad.

Avgifter för insatser när du bor på LSS-boende

Om du bor på ett LSS-boende betalar du

Bostadstillägg

Du kan söka bostadstillägg för hyran på när du bor på ett vård- och gruppboende samt på LSS-boende.

Hur ofta ska jag betala vård- och omsorgsavgifter?

Du betalar fakturan varje månad via faktura, e-faktura eller autogiro.

Tänk på att

 • vid låga månadsavgifter får du en samlad faktura när dina avgifter kommer upp i minst 50 kronor
 • det är en gemensam faktura för de olika avgifterna: insatser inom vård och omsorg, boendeabonnemang (mat samt för vissa förbrukningsartiklar) och hyra samt eventuell elavgift om du bor vård- eller gruppboende eller i ett LSS-boende
 • avgiften för färdtjänst är en egen separat faktura

Läs mer om hur du betalar med e-faktura