Uppdaterad 21 september 2020

21 september 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Beräkna avgift för vård och omsorg

Kommunen fastställer din avgift utifrån din beräknade inkomst de närmaste 12 månaderna. För att vi ska kunna fastställa en korrekt avgift för din vård och omsorg vill vi att du anmäler in din nuvarande inkomst till oss.

Om du inte lämnar in uppgifter om dina inkomster får du betala maxtaxan för vård och omsorg. Du ska även anmäla in om din inkomst förändras så att en ny avgift kan beräknas.

Om du inte lämnar in uppgifter om dina inkomster får du betala maxtaxan för vård och omsorg. Kommunen fastställer annars din avgift för vård och omsorg utifrån

  • din beräknade inkomst – minus förbehållsbeloppet – de närmaste 12 månaderna
  • dina boendekostnader
  • vilken slags hjälp du får.

På det sättet får vi fram ditt avgiftsutrymme, det vill säga den högsta summa du kan betala för vård och omsorg. Avgifter för mat och hyra tillkommer oavsett avgiftsutrymmets storlek.

I figuren nedan kan du se de vanligaste avgifterna inom vård och omsorg. Avgifterna gäller från och med den 1 januari 2020. Dubbelklicka på bilden för större storlek.

Tabell över avgifter för vård och omsorg.

Beräkna avgift som gift eller sambo

Om du är gift läggs inkomsten för er båda ihop och delas sedan på hälften.

Är du sambo räknas endast din egen inkomst.

Oavsett om du är gift eller sammanboende delas boendekostnaden lika.

Maxtaxa

Maxtaxan för kommunal vård och omsorg är 2 125 kronor per månad och gäller från den 1 januari till den 31 december 2020.

Maxtaxan är den högsta avgift kommunen enligt lag får ta betalt för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård samt boende i två- eller flerbäddsrum. Den räknas ut årligen utifrån prisbasbeloppet.

Förbehållsbelopp

Följande förbehållsbelopp gäller från den 1 januari till den 31 december 2020:

  • 5 339 kronor per månad för ensamstående
  • 4 512 kronor per månad för gifta eller sambor

Förbehållsbeloppet är det belopp du ska behålla av dina inkomster innan avgiften för vård och omsorg kan fastställas. Beloppet ska täcka dina basbehov och är på så sätt ett ekonomiskt skydd för dig. I beloppet ingår inte hyreskostnader.

Förbehållsbeloppet är uppdelat i:

  • schablonbelopp – normala kostnader
  • individuellt belopp – kostnader utöver normala levnadskostnader

Når dina inkomster inte upp till förbehållsbeloppet behöver du inte betala avgift för vård och omsorg.

Vid beräkning av förbehållsbeloppet tar vi hänsyn till bostadsbidrag/ bostadstillägg, handikappersättning och andra bidrag som du får.

Förbehållsbelopp på vård- och gruppboende

Flyttar du in på ett vård- och gruppboende (särskilt boende) kan en prövning göras. Vi prövar då om du är berättigad till särskild kostnadsnedsättning. Du får i sådana fall inte ha en förmögenhet som överstiger 100 000 kronor om du är ensamstående och 200 000 kronor tillsammans med make/maka/registrerad partner.

Relaterat innehåll