Publicerad 19 september 2019

19 september 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Patientförsäkring

När du får vård av Malmö stad är du försäkrad som patient. Om du blir skadad inom vården kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen.

Om du blir skadad i samband med kommunal hälso- och sjukvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen.

Malmö stad har avtal om patientförsäkring med Protector Försäkring. Du vänder dig direkt till försäkringsbolaget.

  • en handläggare på Protector Försäkring kontaktar dig för mer information om hur du anmäler din vårdskada,

  • din anmälan om vårdskada hanteras av Protector Försäkring som också skickar beslutet till dig om du får ersättning eller inte.