Publicerad 2019-06-05 15:54

Senast uppdaterad 2019-06-05 16:12

Praktik genom daglig verksamhet ger kontakter på arbetsmarknaden

Bild på Caroline, Erik och Henrietta i samband med inspirationsträff för företag och praktikanter

Från vänster: Caroline Johnsson, Erik Larsson och Henrietta Rapp Melinder, som är Eriks handledare.

Genom samarbete med cirka 60 organisationer och företag i Malmö får personer med funktionsnedsättning möjlighet att delta i arbetslivet via praktik på så kallad enskild plats. För många kan praktiken innebära en möjlighet att få kontakter på arbetsmarknaden som annars inte hade varit möjlig.

Förskolor, fastighetsbolag, butiker, äldreboenden och restauranger är bara några exempel på arbetsplatser där personer med funktionsnedsättning erbjuds praktik genom enskild plats i Malmö.
– Vi är väldigt glada över de samarbeten vi har med olika företag, organisationer och förvaltningar i Malmö. Vi får också respons från företagen att praktiken tillför något i gemenskapen på arbetsplatserna. Detta är en win-win situation för alla, säger Ulla-Carin Öhrstrand, sektionschef i funktionsstödsförvaltningen.

– Det är också roligt att se ett ökat engagemang från företagen kring att erbjuda enskilda platser. Just nu inleds ett samarbete med Stordalens Clarion hotell i Malmö, men vi hoppas såklart att ännu fler företag vill delta i det här samarbetet, fortsätter hon.

Enskilda platser – ett föredöme

Roko Kursar är ordförande i funktionsstödsnämnden. Han ser daglig verksamhet och enskilda platser som en avgörande insats för att personer med funktionsnedsättning ska kunna närma sig arbetsmarknaden.
– För att fler personer med funktionsvariation ska kunna närma sig arbetsmarknaden behöver vi samarbeta och hitta nya former för samverkan. Enskilda platser är ett föredöme för detta, säger Roko Kursar.

”en utmaning som passar mig”

Erik Larsson har praktik genom enskild plats på företaget Jula. Han jobbar där fem dagar i veckan och trivs bra i sitt arbetslag. Alla hjälps åt och det är positiv stämning. Totalt har han varit på företaget i 2,5 år.
– Jag kände att det här jobbet var en utmaning som passar mig bra. På företaget gör jag allt från att fylla på varor och köra truck, till att jobba med kundtjänst. Det fungerar jättebra med mina kollegor och jag har en bra chef som är tydlig och strukturerad. Hon ser till att arbetstempot är lagom, berättar Erik Larsson.

Caroline Johnsson är Eriks chef på Jula. För henne var det självklar att erbjuda en enskild plats på företaget.
– Jag är väldigt glad att Erik tackade ja till en praktikplats hos oss. För mig är det viktigt att alla medarbetare känner sig som en del av gemenskapen. Jag tycker också att det är vårt ansvar att hjälpa till. Kan vi bidra så ska vi ju göra det, säger Caroline Johnsson.

Enskild plats är en form av daglig verksamhet enligt LSS. Den som har en enskild plats har sin praktik ute på ett företag eller i en verksamhet i Malmö stad. Varje deltagare som har en enskild plats har en handledare inom kommunen som ett stöd.

Den 21 maj bjöd funktionsstödsförvaltningen in alla praktikanter, deras chefer och handledare till en gemensam inspirationsträff.