Publicerad 2019-11-13 09:42

Senast uppdaterad 2019-11-13 09:48

Nytt nummer av Funktion Malmö

Nummer 3 2019 av Funktion Malmö.

Läs om Alex som med hjälp av ett personligt ombud hittat tillbaka till en fungerande vardag, om vad grön omsorg innebär och om Samers väg till anställning efter 20 år av praktikplatser.

Dessutom kan du läsa om den poddande dagliga verksamheten Pildammen som fyller ett år, Mosaikteatern i Stockholm som dansar sig till bättre hälsa, tips från Malmö stads syninstruktörer, en krönika om anhörigskapets dilemma och om VIP-kurser för bättre självkänsla.

Ny webbplats för tidningen

Tidningen delas i dagarna ut till förvaltningens verksamheter. Du kan också läsa den digitalt på Funktion Malmös nya webbplats, malmo.se/funktion, där det är enklare att läsa och dela artiklarna än tidigare.

Frågor, synpunkter eller tips?

Hör gärna av dig till annie.boldt@malmo.se, redaktör för Funktion Malmö, om du har frågor, synpunkter eller tips på innehåll.