Publicerad 2020-03-04 13:31

Senast uppdaterad 2020-03-09 09:34

Tema barnrätt i nya numret av Funktion Malmö

Förstasidan på Funktion Malmö, glad flicka och gul bakgrund

Hur jobbar egentligen funktionsstödsförvaltningen med barnkonventionen? I det senaste numret av Funktion Malmö träffar du några av förvaltningens medarbetare som har koll på det här med barnrätt!

– Jag är glad att vi i det här numret av Funktion Malmö har tema barnrätt och kan visa hur förvaltningen på olika sätt arbetar för att möta behoven hos barn med funktionsnedsättningar, skriver förvaltningsdirektör Annelie Larsson i tidningens ledare.

I temanumret kan du bland annat läsa om:

  • Hur biståndshandläggarna granskar utredningar utifrån barnets bästa.
  • Tolvåriga Alicias besök på Upplevelsehuset.
  • Förvaltningens stöd till anhöriga till barn med funktionsnedsättning.
  • Kontaktpersonsverksamheten som sett över sitt arbete utifrån barnkonventionen.
  • Barnenhetens arbete för att fånga upp de tysta barnens röst.
  • Malbas basketgrupp för barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning.

Om Funktion Malmö

Funktion Malmö  görs av funktionsstödsförvaltningen och kommer ut med 3 nummer om året. Tidningen delas ut till förvaltningens verksamheter, brukarorganisationer, olika myndigheter och andra förvaltningar i Malmö stad.