Stöd till anhöriga - Kontaktuppgifter

Hälsa, vård och omsorgsförvaltningen

Helen Deblond
Anhörigkonsulent
Telefon: 040-34 52 17
helen.deblond@malmo.se

Karin F Skogmark
Anhörigkonsulent
Telefon: 040-34 63 84
karin.skogmark@malmo.se

Marie-Louise Zaar
Anhörigkonsulent
Telefon: 040-34 49 31
marie-louise.zaar@malmo.se

Funktionsstödsförvaltningen

Socialpsykiatri
Rosella Citterio
Anhörigkonsulent
Telefon: 040-34 72 56  
rosella.citterio@malmo.se

LSS
Annie Mattelin
Anhörigkonsulent
Telefon: 0729-61 36 39
annie.mattelin@malmo.se

Du kan också ta kontakt med oss via e-post: anhorigstod@malmo.se

Arbetsmarknads och socialförvaltningen

Öppenvårdshuset Gustav (missbruk/ beroende)
Telefon: 040-34 91 90

Maria Malmö (missbruk/beroende unga)
Telefon: 040-33 71 70

Senast ändrad: 2019-10-14 14:23