Uppdaterad 27 november 2020

27 november 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Stöd till unga som begår brott

Ungdomar och unga vuxna i åldern 13 år och uppåt som begår brott kan behöva hjälp med en beteendeförändring. Vårdnadshavarna kan i sin tur behöva stöd för att kunna hjälpa sina barn. Då kan sociala insatsgrupper eller ungdomsteamet Lyftet hjälpa till.

Sociala insatsgrupper

Om ni vill veta mer om hur sociala insatsgrupper arbetar kan ni prata med en samordnare på sociala insatsgrupper på telefon 040-34 05 05.

För dig som är ungdom eller ung vuxen

I en social insatsgrupp träffar du personer som har kontakt med dig på olika sätt. Alla i gruppen samarbetar för att hjälpa dig att förändra ditt beteende och sluta begå brott.

Målet med arbetet

Den sociala insatsgruppen utgår från dig och dina behov. Målet är att det ska fungera bra för dig i skolan, på praktiken eller på jobbet och att du ska ha en meningsfull fritid.

Hur ofta träffar jag gruppen?

Du kommer att träffa gruppen regelbundet var fjärde till var sjätte vecka. Däremellan träffar du andra personer som kan stötta dig utifrån den planering som görs i sociala insatsgruppen.

För dig som är vårdnadshavare

Den sociala insatsgruppen hjälper dig att hjälpa ditt barn. Ditt samtycke behövs för att socialtjänsten, skolan, polisen och andra viktiga personer i ditt barns liv ska kunna dela information med varandra. Om ditt barn är över 15 år krävs också att hen ger sitt eget samtycke.

Ungdomsteamet Lyftet

Lyftet är en öppenvårdsinsats för ungdomar i åldern 13–21 med kriminalitet, missbruk eller en kombination av dessa som huvudproblematik.

För att få insats via Lyftet behöver du kontakta din socialsekreterare. Har du ingen socialsekreterare kan du kontakta socialtjänsten i ditt stadsområde.

Arbetssätt

Insatsen är mycket flexibel och utgår från ungdomens och familjens eller nätverkets behov och är samverkansbaserad. Det betyder att vi samverkar med hela nätverket kring familjen, till exempel skola, BUP, polisen eller HVB-hem.

Behandlarna avgör vad som är lämpligt utifrån individens och familjens mål och behov, mottaglighet och beprövad erfarenhet. Insatsen kan variera i intensitet, allt från en träff i veckan till daglig kontakt. Några metoder vi använder är KSL, Komet, HAP, Återfallsprevention, FFT och Re-Pulse.

Kontakt

Sandra Andersson, samordnare
Telefon: 0734-057181
E-post: sandra.andersson3@malmo.se

Tove Lundell, sektionschef
Telefon: 0701-467076
E-post: tove.lundell@malmo.se