Publicerad 9 oktober 2020

9 oktober 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Stöd till unga som begår brott

Ungdomar och unga vuxna i åldern 13 år och uppåt som begår brott kan behöva hjälp med en beteendeförändring. Vårdnadshavarna kan i sin tur behöva stöd för att kunna hjälpa sina barn. Då kan Malmö stads sociala insatsgrupper hjälpa till.

Om ni vill veta mer om hur sociala insatsgrupper arbetar kan ni prata med en samordnare på sociala insatsgrupper på telefon 040-34 05 05.

För dig som är ungdom eller ung vuxen

I en social insatsgrupp träffar du personer som har kontakt med dig på olika sätt. Alla i gruppen samarbetar för att hjälpa dig att förändra ditt beteende och sluta begå brott.

Du som är ung vuxen – 18 år och uppåt

Gruppen kan bestå av personer från olika myndigheter som polis, socialsekreterare, frivård, arbetsförmedlare och andra viktiga personer i ditt liv.

Du som är ungdom – mellan 13–18 år

Gruppen kan bestå av personer från olika myndigheter, skolpersonal, polis, lärare, socialsekreterare och fältassistenter samt även dina föräldrar och/eller andra viktiga personer i ditt liv.

Målet med arbetet

Den sociala insatsgruppen utgår från dig och dina behov. Målet är att det ska fungera bra för dig i skolan, på praktiken eller på jobbet och att du ska ha en meningsfull fritid.

Hur ofta träffar jag gruppen?

Du kommer att träffa gruppen regelbundet var fjärde till var sjätte vecka. Däremellan träffar du andra personer som kan stötta dig utifrån den planering som görs i sociala insatsgruppen.

För dig som är vårdnadshavare

Den sociala insatsgruppen hjälper dig att hjälpa ditt barn. Ditt samtycke behövs för att socialtjänsten, skolan, polisen och andra viktiga personer i ditt barns liv ska kunna dela information med varandra. Om ditt barn är över 15 år krävs också att hen ger sitt eget samtycke.