Publicerad 3 juli 2020

3 juli 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Stödgrupper för barn och unga

Stödgrupperna vänder sig till barn mellan 7 och 18 år som lever eller har levt i familjer där det förekommer psykisk ohälsa, beroendeproblematik eller hot och våld. I en och samma grupp är det högst tre års åldersskillnad mellan barnen. 

Syften med stödgrupper

  • Ge barnen och ungdomarna ökad självkänsla.
  • Tydliggöra för barnen och ungdomarna att de inte är ensamma om sina upplevelser och känslor genom att låta dem träffa andra barn att känna igen sig i som har liknande erfarenheter.
  • Genom att träffa andra med liknande erfarenheter blir det tydligt för barnen att de inte är ensamma om sina känslor och upplevelser.
  • Motverka utveckling av svårigheter i livet genom att barnen får kunskap om känslomässiga sjukdomar.
  • Att i grupp ges möjlighet att diskutera och uttrycka egna känslor och tankar och dela egna upplevelser med andra.

Det här gör vi i stödgrupperna

I barngrupperna lär sig barnen genom lek och gruppövningar att se sina egna känslor och behov, hantera konflikter och klara av motgångar. Under varje gruppträff utgår man från ett särskilt tema, till exempel känslor eller familjen. Under temat görs olika övningar, till exempel samtal och rollspel. Vi ritar, läser sagor och tränar på att slappna av.

Barnen lär sig också att klara situationer med grupptryck, stärka sin självkänsla och göra bra och hälsosamma val. När barnet får mer kunskap om sig själv och omvärlden ger det en bättre självkänsla som ofta påverkar hela familjen positivt.

Tonårsgruppen

Tonårsgrupp anordnas minst en gång per år. För att vara med i tonårsgruppen ska du/ditt barn vara i högstadie- eller gymnasieåldern.

Kontakt

Om du vill ha mer information kan du kontakta någon av stödgrupperna i ditt stadsområde.