Publicerad 23 mars 2020

23 mars 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Barnomsorg nätter, kvällar och helger

I Malmö finns fyra stycken förskolor för dig som arbetar på obekväma arbetstider, så kallade OB-förskolor. Det finns även möjlighet att ansöka om nattomsorg.

OB-förskolorna är riktade till barn vars föräldrar arbetar obekväma arbetstider. Dessa förskolor har öppet klockan 06.00-21.00 (vid behov fram till 22.00) måndag till söndag, med undantag för Rönnens förskola som har öppet dygnet runt.

Har du behov av barnomsorg mellan klockan 06:00-22:00 ska du kryssa i detta vid anmälan. Anmälan görs via Malmö stads e-tjänst eller genom att fylla i blanketten"Anmälan till förskoleverksamhet". Ditt barn är då aktuell till alla sex OB-förskolor i Malmö.

För att ha rätt till plats på en av våra OB-förskolor behöver du skicka in anställningsavtal eller motsvarande som styrker ditt behov av omsorg under obekväm arbetstid. Om barnet har två vårdnadshavare behöver båda vårdnadshavarna styrka sitt behov.

Intygen skickar du till:

Malmö stad
Förskoleförvaltningen
205 80 Malmö

Viktigt att veta: Kommunen har ingen skyldighet att erbjuda omsorg på obekväm arbetstid. Ambitionen är dock alltid att kunna erbjuda omsorg på obekväm arbetstid till de som har styrkt sitt behov. Platsgaranti (att få plats inom fyra månader) gäller endast omsorg under dagtid.

Nattomsorg

Har du behov av barnomsorg mellan klockan 22.00–06:00, så kallad nattomsorg, ansöks detta via blanketten "Ansökan om nattomsorg" (pdf, 75.9 kB). Tänk på att också fylla i blanketten "Anmälan till förskoleverksamhet" som du hittar på malmo.se/sjalvservice. Ange "nattomsorg" som önskemål. I dagsläget erbjuds nattomsorg endast på Rönnens förskola. Om ditt barn redan har en förskoleplats måste ditt barn sluta där för att kunna börja i förskola med nattomsorg.

För att ha rätt till nattplats på Rönnens förskola behöver du skicka in anställningsavtal eller motsvarande som styrker att du har arbetstider berättigar nattomsorg. Om barnet har två vårdnadshavare behöver båda vårdnadshavarna styrka sitt behov.

Viktigt att veta: Kommunen har ingen skyldighet att erbjuda nattomsorg. Nattomsorg erbjuds endast i mån av plats. Platsgaranti (att få plats inom fyra månader) gäller endast omsorg under dagtid. 

Samtliga ansökningsblanketter och intyg ska skickas till:

Malmö stad
Förskoleförvaltningen
205 80 Malmö