Finsk förskola

Malmö stad ingår i finskt förvaltningsområde och erbjuder därför förskola med finsk inriktning. I den finska förskolan bevaras och utvecklas barnens finska språk och kultur.

På Spinneriets förskola intill varuhuset Mobilia i Malmö finns det sedan 2016 en avdelning med finsk inriktning. Du ansöker som vanligt antingen via vår etjänst eller via blanketten ”Anmälan till förskoleverksamhet”.

Förskolans etjänst

Malmo.se/självservice - förskoleplats ansök

Den finskspråkiga verksamheten är en integrerad del i den övriga pedagogiska verksamheten på förskolan.

Spinneriets förskola

Stöd på finska

Ett alternativ till att gå i finsk förskola är att ansöka om stöd i barnets befintliga förskola.
Stöd på finska i barnets förskola

Senast ändrad: 2018-08-22 11:50