Publicerad 23 mars 2020

23 mars 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Stöd på finska i barnets förskola

Du som är vårdnadshavare till ett barn med finsk anknytning kan ansöka om att få stöd för ditt barns kulturella identitet och användande av det finska språket.

Förskoleförvaltningen för 2018 fått ta del av statsbidraget för finskt förvaltningsområde för ambulerande stöd på finska. Det innebär att du som vårdnadshavare kan ansöka om att få stöd för ditt barns kulturella identitet och särskilt för användande av det finska minoritetsspråket.

Stödet kan sökas för barn inom de kommunala och fristående förskolorna samt pedagogisk omsorg i Malmö.

Ansökan

Du ansöker med blanketten:
Anmälan om ambulerande stöd för barn med finsk anknytning. (pdf, 74 kB)

Tänk på att blanketten för tillfället måste skrivas ut och fyllas i.

Ifylld blankett lämnas till den förskola/pedagogisk omsorg där ditt barn är placerat.