Annestads förskola

Annestads förskola

Annestads förskola erbjuder en allsidig verksamhet för att bredda barnens möjligheter att utvecklas efter egna behov, förutsättningar och intressen. Hos oss ska alla kunna växa och ha roligt. Vi är nyfikna tillsammans med barnen och lägger grunden för det livslånga lärandet!

Förskolan har fyra åldersindelade grupper. Vi välkomnar barn mellan 1-3 år till Kometen och Solen och barn i åldrarna 3-5 till Månen och Stjärnan. Vi öppnar och stänger på Sadelmakarebyns förskola som ligger alldeles intill.

Förskola styrs av skollag och läroplan (Lpfö 18) samt av lokala kvalitetsmål. I förskoleområdet arbetar vi med utvecklingsområdena språklig utveckling, pedagogiska miljöer och alla barns rätt till stöd. Vi organiserar verksamheten så att barnen ges rikligt med tid, erbjuds utmanande rum och material som anpassas efter ålder, mognad och intresse. Barnen ska få upplevelser som stimulerar olika förmågor med rika tillfällen till fantasi och kreativitet i den lustfyllda leken. Vi värnar om ett gott bemötande, allas lika värde och arbetar aktivt med hur vi tillsammans skapar barnens bästa förskola!

Viktiga datum

Verksamhetsutvecklingsdagar under hösten 2019 är 23 september och 18 november. Dessa dagar är förskolan stängd.

Kontakta oss:

Solen 0701-49 46 87
Stjärnan 0701-49 47 84
Kometen 0701-49 46 86
Månen 0701-49 47 91

Senast ändrad: 2019-07-25 13:13