Om Annestads förskola

På Annestads förskola ska varje barn få känna sig betydelsefullt och unikt. Vi vill att barn, vårdnadshavare och personal kommer till oss med glädje och förväntan över dagen.

Vi arbetar aktivt med ett av barnens viktigaste instrument – språket. Vi strävar efter att se till varje barns unika egenskaper, förutsättningar och behov. Vi utgår från barnens intresse med ett tematiskt arbetssätt, där lärandet sker genom att vi uppmuntrar barnens nyfikenhet. Det ska vara roligt att leka och lära tillsammans!

På Annestads förskola använder vi oss dagligen av dator, kamera, lärplatta och penpal i verksamheten.

Vi erbjuder barnen en väl avvägd dygnsrytm med en variation av planerade aktiviteter i mindre grupper, måltider samt stund för vila. Varje dag finns det många tillfällen för lek och utepedagogik på vår härliga gård och i vår närmiljö, vi har nära till parker, lekplatser och andra inspirerande områden.

All mat på förskolan tillagas av egen kock. Ekologiska livsmedel och råvaror används i största möjliga mån. Vi firar högtider och barnens födelsedagar på olika sätt som inte innefattar socker.

Varmt välkommen till oss!

Kontakta oss:

Solen 0701-49 46 87
Stjärnan  0701-49 47 84
Kometen 0701-49 46 86
Månen 0701-49 47 91

Senast ändrad: 2018-07-19 14:12