Gullviksborgs förskola

Gullviskborgs förskola

Gullviksborgs förskola finns på Gymnasistgatan 37.  Vi är i dagsläget ca 70 barn och 14 vuxna. Vi arbetar åldersindelat med de yngre barnen på avdelningarna Jupiter och med de äldre barnen på avdelningarna Mars.

Barnens lek är särskilt betydelsefull för oss och att vara ute är en viktig del av vår dag. Barnens upplevelser används i deras berättande och skapande.

Viktiga datum

Den 21/1 samt 11/4 har vi verksamhetsutvecklingsdag. Dessa dagar är förskolan stängd.

Kontakta oss:

Jupiter 1 0708-65 15 63

Jupiter 2   0708-65 15 65

Mars 1   0708-65 13 23

Mars 2 0708-65 13 94

 

Senast ändrad: 2018-11-26 10:13