Grön flagg

Logga grön flagg

Grön Flagg är ett projekt som är baserat på barns delaktighet och ett demokratiskt förhållningssätt. Arbetet i Grön Flagg omfattar undervisning om miljön och hållbar utveckling. Det är viktigt att omsätta undervisningen i praktisk handling, vilket innebär varierade aktiviteter som bidrar till en förbättrad miljö och en hållbar utveckling.

Läs mer om Grön Flagg- länk till Håll Sverige Rent

Senast ändrad: 2020-06-24 12:33